Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Linux tabanlı sistemlerde hafıza ( ram ) kontrolu ( free )

Linux sistemlerinde hafıza kullanımı kontrol ile  ilgili olarak, genellikle free komutu kontrol ederiz. Fakat bu kontrol eski ve güncel olmayan sistemlerde, yalnış algılamamıza neden oluyor. Red Hat 6.x/5.X sistemlerinde aşağıdakilerini görürsünüz. Gerçekte kullanılabilir sistem hafızamız ise  free + buffers + cached Özetle eski sistemlered Used  %100  ve cache de %95 civarındaysa endişelenmeyin. Sistem rama ihtiyaç olduğunda cached için kullanılan hafızayı hızlıca boşaltarak, serbest bırakır. Hafızaya ihtiyaç  duyan uygulamada, serbest kalan hafızayı anında kullanır. Bir sıkıntı olmaz. Şayet içiniz rahat olmaz ise kernel parametrelerinden vm.min_free_kbytes değerini artırabilirsiniz. Bu değeri artırırken abartmaya gerek yok. Büyük hafızalı sistemlerde bile 512MB  yeterlidir. Red Hat 7.x (Oracle veya CentOS 7.x lerde ise) bu yanılmayı düzeltmek için güncelleme yapılmış olup, free komutunun çıktısına ilave olarak kullanılabilir boş hafızayı gösteren available bölümü eklenmiştir. Used bö

slurmda kuyrukta bekleyen bir işi bir başka kuyruğa taşımak

Slurm kullanırken, kaynak yetersizliğinden beklemekte olan bir işi veya işleri, kaynağı olan başka bir kuyruğa taşımak istersek aşağıdaki scripti kullanabiliriz. [root@headnode bin ]# cat movejob.sh #/bin/bash # 2018.02.02 # Remzi AKYUZ if [ $# -lt 2 ] then         echo "Kullanim sekli $0 kullanici_adi yeni_kuyruk"         exit 0 fi user=$1 newq=$2 for i in $(squeue -u $user -h -t PD -o %i) do scontrol update jobid=$i partition=$newq done [root@headnode bin ]#

postfixte - giden mailleri relay üzerinden göndermek

Postfix yüklü sistemlerde giden mailleri, direk göndermek yerine,  relay sunucusunun üzerinden göndermek için relayhost tanımını kullanırız. http://www.postfix.org/postconf.5.html#relayhost /etc/postfix/main.cf: # INTERNET OR INTRANET # The relayhost parameter specifies the default host to send mail to # when no entry is matched in the optional transport(5) table. When # no relayhost is given, mail is routed directly to the destination. # # On an intranet, specify the organizational domain name. If your # internal DNS uses no MX records, specify the name of the intranet # gateway host instead. # # In the case of SMTP, specify a domain, host, host:port, [host]:port, # [address] or [address]:port; the form [host] turns off MX lookups. # # If you're connected via UUCP, see also the default_transport parameter. # #relayhost = $mydomain #relayhost = [gateway.my.domain] #relayhost = [mailserver.isp.tld] #relayhost = uucphost #relayhost = [an.ip.add.ress]  

Red Hat Enterprise Linux 5.x/6.x bonding ayarlamak

2009 yılındaki çalışma notumu biraz güncelleyerek burada da olsun istedim. "RHEL 5.3 uzerinde bonding (Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup) )"  -  Remzi AKYUZ  -  (2009-08-27 06:01:00) 1. /etc/modprobe.d/bonding.conf dosyasına alias bond0 bonding options bonding mode=1 miimon=100 satırı ilave edilir. 2. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 dosyası oluşturulur ve içerisine DEVICE=bond0 TYPE=bond ONBOOT=yes HOTPLUG=no BOOTPROTO=none USERCTL=no NM_CONTROLLED=no BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100" BROADCAST=192.168.1.255 IPADDR=192.168.1.100 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.1.0 satırı ilave edilir. 3. bondingde kullanılacak ethernetler ayarlanır. eth1 ve eth2 yi kullanacağız /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 icerisinde aşağıdaki satırlar olmalı. DEVICE=eth1 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes MASTER=bond0 SLAVE=yes USERCTL=no HOTPLUG=no /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2 içerisinde aşağıdaki satırlar DEVICE=eth2 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes MASTER=bon