Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

mysqld loglarının saati ile sistem saatinin uyumlu olması

  #  mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql mysql> set global time_zone='Europe/Istanbul'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> set global log_timestamps="system"; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) veya mysqld.cnf de  mysqld default-time-zone = "Turkey" veya  default-time-zone = "Europe/Istanbul"   log_timestamps="system" mysql> SELECT @@global.time_zone; +--------------------+ | @@global.time_zone | +--------------------+ | Turkey             | +--------------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> select now(); system date; +---------------------+ | now()               | +---------------------+ | 2022-03-31 19:46:26 | +---------------------+ 1 row in set (0.00 sec) Thu Mar 31 19:46:26 +03 2022 mysql>    [root@adminlinux ~]# head /var/log/mysqld.log 2022-03-25T11:17:24.066701Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.27-18) starting as process 21860 2022-03-25T11:17:24.08

Linux cluster - Servisleri bir yerde toparlamak ve başlangıç sırasını ayarlamak

İki farklı grub içindeki servisleri bir sunucu özerinde toparlamak için 'constraint colocation', servislerin başlangıç sırasını ayarlamak için 'constraint order' kullanıyoruz. # pcs constraint colocation add ipcluster with hafs # pcs constraint order start ipcluster then hafs