Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

rsync yi ssh üzerinden kullanırken port degişikliği

rsync yi ssh üzerinden kullandığımızda default port olarak 22 kullanır. Bunu değiştirmenin en kolay yolu, rsync'yi çalıştıran kullanıcının .ssh dizini altında config dosyası oluşturarak içinde port tanımlamadır. sles15:~ # cat .ssh/config Host yedek     Port 43288     hostname yedek.akyuz.tech     user root sles15:~ # rsync -auvh -e ssh yedek:/data/ /mnt/yedek/ Yok illa ben config dosyası oluşturmam diyenlerdenseniz, aşağıdaki gibide kullanabilirsiniz. rsync -auvh -e "ssh -p 43288"  yedek:/data/ /mnt/yedek/

bir lunun linux sistemden kaldırılması

multipath ile kullanılan bir luna ihtiyaç kalmadığında sistemden kaldırılması; Bir disk ünitesinden verilen bir diski(lun) linux sistemlerinden pat diye kaldırdığımızda bir sürü hata mesajları alırız. ihtiyacım kalmayan bir diski sistemden düzgün bir şekilde kaldırmak için öncelikle multipath den kaldırıp, arkadısndan disk leri sistemden silmemiz gerekir. Aşağıdaki script bu işlem için bir örnektir. ###############################ÖRNEK######################################### #!/bin/bash tmpf="/tmp/deldevlst.txt" if (( $# > 0 )) then         export mpathdev=$1 dev=/dev/mapper/$mpathdev if [ -e $dev ] then         multipath -ll $mpathdev |egrep -v "status=active|size|status=enabled|$mpathdev"|sed 's/| `-//g'|sed 's/`-//g' |awk '{print $2}' > $tmpf         multipath -f $mpathdev && echo $mpathdev silindi..         for devname in `cat $tmpf`         do         echo 1 > /sys/block/$devname/device/delete  && echo $devname

RHEL 7 tabanlı sistemlerde initramfs dosyasının açılması

Mevcut initramfs dosyasını incelememiz gerektiğinde, aşağıdaki gibi initramfs açarak inceleyebiliriz. [root@rhel7 tmp]# mkdir initramfs-extras [root@rhel7 tmp]# cd initramfs-extras/ [root@rhel7 initramfs-extras]# cp /boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img . [root@rhel7 initramfs-extras]# mv initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img.gz [root@rhel7 initramfs-extras]# gunzip initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img.gz [root@rhel7 initramfs-extras]# cpio -i < initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img 126539 blocks [root@rhel7 initramfs-extras]# ls bin  dev  etc  init  initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img  lib  lib64  proc  root  run  sbin  shutdown  sys  sysroot  tmp  usr  var [root@rhel7 initramfs-extras]#