Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Red Hat Enterprise linux 7.x / Oracle Enterprise Linux 7.x de ağ kartını yeniden isimlendirmek

1. grub ayarlamasi yapılır ve grub ayar dosyası yeniden oluşturulur. [root@oradb-oel-7-node1 ~]# grep CMDLINE /etc/default/grub # GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=ol/root rd.lvm.lv=ol/swap rhgb quiet" GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=ol/root rd.lvm.lv=ol/swap rhgb  crashkernel=auto vconsole.keymap=us net.ifnames=0 biosdevname=0" [root@oradb-oel-7-node1 ~]#  grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 2. /etc/sysconfig/network-scripts/ dizini içerisinde ağ arabirimimiz yeniden adlandırılır.  mv ifcfg-enp0s3 ifcfg-lan0 [root@oradb-oel-7-node1 network-scripts]# cat ifcfg-lan0 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no IPV6INIT=no IPV6_AUTOCONF=no IPV6_DEFROUTE=no IPV6_PEERDNS=no IPV6_PEERROUTES=no IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy NAME=lan0 DEVICE=lan0 ONBOOT=yes IPADDR=192.168.253.71 PREFIX=24 GATEWAY=192.168.253.254 DNS1=192.168.253.254 DOMAIN=localdomain.org HWADDR=08:00:27:75:5a:01 HWADDR satırı doğru olmalı. Sonrasında sistemimiz ye

ubuntu 16.04 de ağ kartını yeniden isimlendirmek

Yeni linux sürümlerinde ağ kartlarının isme ethX yerine enp1d1S0 gibi  gelmekte. Böyle uzun uzun akılda kalmayacak isimler olunca, niye yeniden isimlendirmeyelim? Öncelikle  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules  dosyasını oluşturuyoruz. Dosyanın içerisine ağ kartımızla ilgili bilgileri ve yeni ismini belirtiyoruz. Örnek satır aşağıda; SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="8c:ec:4b:02:be:c3", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="wan0" mac adresi önemlidir. Tanım yaparken mac adresini doğru yazmamız gerekiyor. Bundan sonra /etc/default/grub dosyasına aşağıdaki parametreleri ilave ediyor # GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0" sonrasında update-grub komutunu çalıştırıp sistemi yeniden başlatıyoruz. Sistemimiz açıldığında artık yeni ismini kullanabiliriz. root@ubuntu:~# ifconfig wan0 wan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 8c:ec:4b:02:be:c