Ana içeriğe atla

Kayıtlar

noip2 icin systemd servis dosyası

  [root@tosba ~]# cat /etc/systemd/system/noip.service [Unit] Description=noip After=network.target [Service] Type=oneshot User=noip ExecStart=/usr/bin/nohup /usr/local/bin/noip2 -c /usr/local/etc/no-ip2.conf RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target [root@tosba ~]#  
En son yayınlar

free ipa replikasyon sorunu - If the error persists the replica must be reinitialized.

freeipa (red hat idm ) loglarında "If the error persists the replica must be reinitialized." mesajını okuyorsak, ellek senkronizasyon işlemi yapmamız gerekiyor demektir. Bu işlem için repliksayon dışı kalmış sunucuda aşağıdaki gibi; idm02# ipa-replica-manage re-initialize --from idm01.example.lan                                                                                    kaynak idm sunucumuz 3isb01:389): Data required to update replica has been purged from the changelog.  If the error persists the replica must be reinitialized. [16/Sep/2022:17:55:15.186557088 +0300] - ERR - agmt="cn=meToidm01.example.lan" (lnxipa3isb01:389) - clcache_load_buffer - Can't locate CSN 628bbbf6605454300030000 in the changelog (DB rc=-30988). If replication stops, the consumer may need to be reinitialized. [16/Sep/2022:17:55:15.188111795 +0300] - ERR - NSMMReplicationPlugin - changelog program - repl_plugin_name_cl - agmt="cn=meToidm01.example.lan" (lnxipa3isb01:389):

Sanal makine (kvm-libvirt) uzerinde disk okuma testi

Asagidakiler gercek olabilir ve olamaz diyenler var mi?