Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

RHEL tabanlı sistemlerde kullanıcı yapılandırmalarını yedeklenmesi

Olabilecek olumsuzluklara karşılık kullanıcı yetkilendirme ayarlarınızı yedeklemek ve ihtiyac olduğunda geri dönmek istiyorsanız 'authconfig  --savebackup=yedek-ismi' ile yedekleyebilirsiniz. #  authconfig --savebackup=authconfig-20191213 # ls -la /var/lib/authconfig/backup-authconfig-20191213/ total 104 drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Dec 13 00:26 . drwx------. 5 root root    81 Dec 13 00:25 .. -rw-r--r--. 1 root root   153 Dec 13 00:26 10-authconfig -rw-r--r--. 1 root root   113 Dec 13 00:26 10-authconfig-locks -rw-r--r--. 1 root root   432 Dec 13 00:25 authconfig -rw-r--r--. 1 root root     1 Dec 13 00:25 cacheenabled.conf -rw-r--r--. 1 root root   882 Dec 13 00:25 fingerprint-auth-ac -rw-r--r--. 1 root root   876 Dec 13 00:26 group ----------. 1 root root   703 Dec 13 00:26 gshadow -rw-r--r--. 1 root root   695 Dec 13 00:25 krb5.conf -rw-r--r--. 1 root root  2391 Dec 13 00:25 libuser.conf -rw-r--r--. 1 root root  2045 Dec 13 00:25 login.defs -rw-r--r--. 1 root root     0 Dec

Ret Hat Enterprise Linux 7 ve 8 de debug shell aktif etmek

RHEL 7/8 tabanlı sistemlerde debug shell aktif etmek için # systemctl enable debug-shell.service komutu çalıştırmamız yeterli olur. Sistem yeniden başladığında 9 nolu terminalde root otomatik olarak giriş yapmış olur ve sizleri # bekler. debug-shell'i işiniz bittiğinde devre dışı bırakmayı unutmayınız.

pacemaker+kvm fence timeout

centos/redhat linux üzerinde kvm ile ha çalışmalarında fence_xvm aşağıdaki gibi  pcs stonith create fence_xvm fence_xvm key_file=/etc/cluster/fence_xvm.key bir stonith yapılandırması yaptıysanız, ve sonunda fence ile ilgili timeout alıyorsanız, öncelikle  host üzerinde fence_virtd servisini kontrol etmeniz gerekiyor. host üzerinde fence_virtd çalışıyorsa yapılması gereken ikinci kontrol [remzi@d7567 ~]$ sudo su - [root@d7567 ~]# virsh list  Id    Name                           State ----------------------------------------------------  14    clstr00-services.istpaz.local  running  15    clstr01.istpaz.local           running  16    clstr02.istpaz.local           running buradaki name ile clusterdaki isimlerin aynı olup olmadığı. pcs  status ile gördüğünüz node isimleri Online: [ clstr01.istpaz.local clstr02.istpaz.local ] virsh list ile uyuşması gerekiyor. Fence çalışıp çalışmadığını test etmek için; pcs stonith fence cluster-node-name ile test yapabilirsiniz. Düzgün çalışan bir cluste