Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

RedHat / Oracle / Centos 7.x te tarih/zaman ayarını değiştirmek -- timedatectl

Oracle linux sistemimizi tarihi/saat ayarını yapmamız gerekiyorsa, öncelikle doğru zaman dilimini öğrenmemiz gerekmektedir. Bunun için; [root@spacwalk ~]# timedatectl list-timezones |grep -i istanbul Europe/Istanbul [root@spacwalk ~]# date Sal Tem 26 10:01:01 PDT 2016 [root@spacwalk ~]# timedatectl set-timezone "Europe/Istanbul" [root@spacwalk ~]# date Sal Tem 26 20:03:22 EEST 2016 [root@spacwalk ~]# RHEL 7 türevi sistemlerde tarih, zaman işlemlerini timedatectl ile yapılacağınıda öğrenmiş oluyoruz.

sudo

Web adminine apache veya sistemdeki servisleri başlatma yetkisi vermek; kullanıcı ismi = webadmin; kullanıcı gurubu = webadmin; visudo ile aşağıdaki satırları ilave etmemiz yeterli. İlave ettiğimizde webadmin kullanıcısı ve/veya webadmin grubunda olanlar apache servisini çalıştırabilirler. İlave olarak bu kullanıcıların sudo işlemlerinin ekran görüntüleride kayıt altına alınmaktadır. sudoreplay ile olaylar, sonradan incelenebilir. ############################################### Cmnd_Alias WEB_CMDS = /etc/init.d/apache2, /usr/sbin/apachectl, /usr/sbin/service webadmin ALL=(ALL) WEB_CMDS %webadmin ALL=(ALL) NOPASSWD: LOG_INPUT: LOG_OUTPUT: ALL ############################################### sudo apachectl stop sudo apachectl start sudo service httpd stop sudo service httpd start

admin

Sayfalamayı değiştirme; safyalama için  her hangi bir sorgu verdiğimizde tüm sorguları ekrana direk yazılır. Bu durum normalde scriptler için iyi iken mysql client ile elle yaptığımız işlemlerde bizi biraz yorar.  3-5 sayfalık çıktılarıda incelerken ilk bilgileri yakalamak sorun olabiliyor. Böyle bir durumda sayfalamayı değiştirerek, her sayda durmasını sağlayabiliriz. Bunun için benim tercihim less kullanmak. mysql'e               \P less komutu vererek değiştirebiliriz. mysql> \P less PAGER set to 'less' mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST; 10 rows in set (0.00 sec) mysql> show variables; 555 rows in set (0.00 sec) mysql> show processlist; 10 rows in set (0.00 sec) En fazla bağlantı sayısını sistem çalıştırırken değiştirmek; mysql> set global max_connections = 1000; Zamana bağlı bir veriyi silmek; DELETE FROM `joomla_session` WHERE `time` < UNIX_TIMESTAMP('2016-09-27 16:41:00'); Zamana bağlı bir veriyi saydırmak; select count(*) F

mysql külüstür

Son günlerde mysql replikasyon ve clusterları ile eğlenip duruyorken, ülkemizde çok fazla galere cluster eklentisiyle, master-master mysql cluster/replikasyon kullanılmadığını fark ettim. Yolu buradan geçen mysql kullanıcılarına, tavsiyem standard replikasyonları bir tarafa bırakıp, percona extradb cluster veya mariadb'yi galere wsrep eklentisiyle kullanmalarını, en azından test etmelerini tavsiye ederim. percona extradb cluster - master-master yapısında yüzlerce tablo, milyarlarca satır içeren tabloları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu ana kadar sanal makineler üzerinde 500 milyon civarında satır içeren tablolarla test yaptım. Aktif olarakta kullanılmaktadır.  Sorun yok. Yeterki düzgün sql sorgusu yapın. Ubuntu  LTS  16.04  üzerine kurulumuda oldukça basit. Her hangi ilave repo kullanmadan standart ubuntu reposunu kullanabilirsiniz! # apt-get install percona-xtradb-cluster-server Bundan sonra;                         /etc/mysql/percona-xtradb-cluster.conf.d/mysqld.cnf dosyasını ke

Reklam

Bu gün reklam yapmak istiyorum. Yıllar önce kullandığım Turbo c++ geliştiren, Borland'ın devam embarcadero firmasını hatırlatayım dedim. https://www.embarcadero.com/ https://www.idera.com/ Tabi kylix unutmuş değilim. Linux üzerine uygulama geliştirenler embarcaderoya kylix'i sorabilirler. :-) Belki soran olunca, Kylix tekrardan canlanır.