Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Google Chrome browserda parola saklamayı önermeyi durdurmak

Google chrome da yeteri kadar uygulanabilir kurallar mevcut. Bunlardan bir taneside Paralo yöneticisinin devre dışı bırakılması. Bu işlem için;                      /etc/opt/chrome/policies/managed dizini altında bir dosyas oluşturup içerisene  {"PasswordManagerEnabled": false} yazmanız yeterli. root@d7567:/etc/opt/chrome/policies/managed# pwd /etc/opt/chrome/policies/managed root@d7567:/etc/opt/chrome/policies/managed# cat password.json  {"PasswordManagerEnabled": false} root@d7567:/etc/opt/chrome/policies/managed#  Artık chrome size parola saklayayım mı diye sormayacak. Chrome üzerinde uygulayabileceğiniz kuralları merak ederseniz, detayları; https://www.chromium.org/administrators/linux-quick-start https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3 https://support.google.com/chrome/a/answer/9025927?hl=en&ref_topic=9025817 bağlantılarından erişebilirsiniz.    

Oracle ASM kullanılan sistemlerde diski bölümlemeden kullanırsak ne olur?

  Aşağıdaki durum olur; ve multipath yapılandırmanız ne kadar düzgün olursa olsun, oracle asm multipathi takmaz. oracleasm ile multipath diskler kullanıyorsanız ve scanexclude çalışmasını istiyorsanız, lun'larınızı bölümleyerek kullanmak gerektiğini unutmayın. Disk bölümlemeye üzerine lak lak yaparken biraz oracleasm diski oluşturalım;[root@oradb01 multipath]# for dsk in 1 2 3 4 5 6 7; do oracleasm createdisk datadisk0${dsk} /dev/mapper/datadisk0${dsk}p1; done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done Writing disk header: done Instantiating disk: done [root@oradb01 multipath]# oracleasm listdisks DATADISK01 DATADISK02 DATADISK03 DATADISK04 DATADISK05 DATADISK06 DATADISK07 [root@oradb01 ~]# for dsk in 1 2 3 4 5 6 7; do orac

Disk işlemleri - aynı anda yapılabilecek i/o limiti

  Kullanılan kart, qlogic ise mevcut i/o limiti standart olarak 32 dir. # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth 32 Bu limit normal şartlarda yeterli olmakla birlikte,  yoğun disk işlemleri olan ortamlarda ihtiyacı karşılamaz. Böyle durumlarda mevcut yapı (san switch, disk ünitesi) destekliyorsa, tavsiye edilen limitlere yükseltmek için(redhat / oel) ; echo options qla2xxx ql2xmaxqdepth=256  >  /etc/modprobe.d/qlogic.conf dracut -f reboot Sistemi yeniden başlatmadan ayarı değiştirmek isterseniz; echo 256 > t /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth qlogic modülü ile ilgili tüm parametleri öğrenmek isterseniz; modinfo -q qla2xxx