Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

samba icin script ile kullanıcı oluşturulması

Aşağıdaki script sistemde docs grubunu oluşturarak, iki dane  kullanıcıyı docs grubuna ekleyerek, sambada kullanıcı açarak, parolasını ayarlar. ######################################### #!/bin/sh set -x groupadd -g 10101  docs useradd    -g 10101 -u 10101 docsadmin1 docsadmin2 passwd="sambadaminpass" for user in docsadmin1 docsadmin2 do echo -ne "${passwd}\n${passwd}\n"|smbpasswd -a -s ${user} done ######################################### linux sistemlerde samba ile mount edilmiş bir bölümü birden fazla kullanıcı kullanacaksa, smb sisteme bağlanırken, multiuser,sec=ntlmssp paremetreleri ile bağlamak gerekiyor. fstaba örnek; //samba.sunucu.local/share /mnt/share cifs credentials=/etc/samba/credentials-share.txt,multiuser,sec=ntlmssp 0 0 bu şekilde sisteme bağlanmış bölüme kullanıcılar erişeceği zaman, öncelikle kendilerini cifs alanında yetkilendirmesi gerekiyor; $ cifscreds add samba.sunucu.local samba.sunucu.local bizim samba sunucumuz oluyor.

gfs2 de bir dosya sisteminin boyutunu artırmak veya gfs dosya sistemi oluşturmak

gfs2 de mevcut dosya sisteminin boyutunun artırmak için, volume group içinde yeterli alan varsa, lv artırarak, gfs2 genişletebiliriz. Yeni bir dosya sistemi oluşturmakta, mevcut bir dosyas sistemini genişletmek kadar kolay. Önemli olan volume grupda boş alan olması veya yeni bir volume grup oluşturulması. Yeni dosya sistemi oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, jurnal sayısını. Kaç tane node mevcut dosya sistemini kullanacaksa jurnal size o  değere eş olmalı. 2 node varsa, jurnal sayısı 2 oluyor.  mkfs.gfs2 -t rhelclstr:cache -j2 -J64 /dev/shared_cache/mail                                        /dev/shared_cache/mail is a symbolic link to /dev/dm-7                                                                This will destroy any data on /dev/dm-7 Are you sure you want to proceed? [y/n] y Discarding device contents (may take a while on large devices): Done Adding journals: Done Building resource groups: Done Creating quota file: Done Writing superblock and syncing: Do