Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

apache 2.4 web servisine erişecek ip adreslerini veya kullanıcıları sınırlamak.

 Apache 2.4 sürümü ile eski sürümlerde kullanılan 'allow/deny from ' yerine mod_authz ile birlikte gelen require özelliğini kullanıyoruz.  node1.example.com isimli sanal web servisi sadece 192.168.0.11 ve 192.168.0.248 ip adresine hizmet versin, diğer ip adreslerine hizmet vermesin istiyoruz. Bu amaç için yapmamız gereken ayarlar;   <VirtualHost *:80>     ServerAdmin webmaster@node1.example.com     DocumentRoot "/var/www/example"     ServerName node1.example.com     ServerAlias node1     ErrorLog "/var/log/httpd/node1.example.com-error_log"     CustomLog "/var/log/httpd/node1.example.com-access_log" combined <Directory /var/www/example> DirectoryIndex index.html index.htm index.php welcome.html Options +Indexes </Directory> <Location /> require ip 192.168.0.11 require ip 192.168.0.248 </location> </VirtualHost> Bu yapılandırmayı kullandığımızda sadece 192.168.0.11/248 ip adresline hizmet verilir, bunun dışındakil